Blogg

Zikavirus – spørsmål og svar

Share this post

Hvor lenge har man kjent til  zikaviruset ?

Viruset ble først oppdaget i 1947 i en ape nær Victoriasjøen i Uganda og er oppkalt etter Zikaskogen. I 1952 ble antistoffer mot viruset for første gang påvist hos mennesker og siden da har det vært påvist smitte i flere afrikanske og etter hvert også asiatiske land. I 2007 forårsaket viruset et stort utbrudd på stillehavsøya Yap. i 2013-2014 i Fransk Polynesia og fra 2015 er det pågående utbrudd i flere land i det Amerikanske kontinent.

Hva er sammenhengen mellom zikavirus og fosterskader?

Siden tidlig 2015 har det vært et utbrudd med zikafeber i Brasil og mange andre land på det amerikanske kontinent. Samtidig har man observert en økning i tilfeller av nyfødte med mikrokefali, særlig i Brasil. Mikrokefali er en tilstand der barnet blir født med lite hode, oftest som et resultat av at hjernen har utviklet seg unormalt i fosterlivet. Barna kan ha en rekke andre helseproblemer, avhengig av hvor alvorlig tilstanden er. Det forskes fortsatt på å finne en sikker årsaksforklaring på økningen av barn født med mikrokefali, men Verdens helseorganisasjon uttalte 31.mars 2016 at det, basert på ulike studier, er bred vitenskapelig enighet om at zikavirus kan forårsake denne fosterskaden. Man undersøker også om andre faktorer i tillegg til zikaviruset kan ha betydning for denne fosterskaden.

Hvilke andre helserisikoer er knyttet til smitte med zikaviruset?

Verdens helseorganisasjon uttalte 31.mars 2016 at det, basert på ulike studier, er bred vitenskapelig enighet om at zikavirus kan forårsake Guillain-Barré syndrom, mikrokefali og andre nevrologiske komplikasjoner.  Mens mikrokefali rammer fosterets utvikling, ses Guillain-Barré syndrom hos begge kjønn og i ulike aldersgrupper. Guillain-Barré syndrom er en sykdom hvor immunsystemet angriper nervesystemet med akutt innsettende svakhet og smerter i beina, og etter hvert lammelser som av og til kan svekke pustemusklene. Lammelsene går som regel over etter noen måneder. Dette syndromet kan oppstå i forbindelse med en rekke infeksjonssykdommerer inkludert infeksjoner med vanlige tarmbakterier.Foreløpig vet man ikke hvor stor risikoen er for å utvikle nevrologiske komplikasjoner som Guillain-Barré, men risikoen anses som svært lav for ellers friske individer.

Les også: Kan bakterier hindre Zikaviruset?

Hva er symptomene på zikainfeksjon?

Tiden fra smitte til utbrudd av sykdommen (inkubasjonstiden) er vanligvis 3-12 dager. De fleste som blir smittet vil ikke bli syke, mens noen kan få utslett, feber, leddsmerter og røde øyne i opptil en uke. Symptomene beskrives normalt som milde. Symptomene kan være vanskelig å skille fra andre myggoverførte sykdommer som denguefeber og chikungunyafeber.

Er barn mer utsatt for smitte eller sykdom ?

Barn kan være mer utsatt for myggstikk og det er derfor viktig å beskytte barn mot myggstikk ved opphold i berørte områder. Små barn kan effektivt beskyttes ved impregnerte myggnett over seng, vogn og lekegrind. Babykurv kan fôres med myggtett stoff. Myggmidler må brukes med omtanke. Det er foreløpig lite data om klinisk sykdom hos småbarn, men det er ikke noe som tyder på at de er mer utsatt for alvorlig sykdom enn voksne.

Hvorfor har WHO publisert en risikovurdering for mulig spredning av zikavirus i Europa?

Verdens helseorganisasjon (WHO) publiserte 18.5.2016 en rapport om risikoen for at zikavirus kan etablere seg i Europa og spres gjennom myggstikk i løpet av sommeren. Denne risikovurderingen er basert på kunnskap om utbredelse av myggarter som kan spre viruset, og på enkeltlands muligheter for raskt å kunne håndtere en slik situasjon. Formålet med denne risikovurderingen er å informere land som kan bli rammet av zikafeber slik at nødvendige tiltak kan settes i gang på et tidlig tidspunkt.  Rapporten er ikke ment som en oversikt over hvilke land gravide bør unngå å reise til. Reiseråd vil bli gitt fortløpende etterhvert som situasjonen eventuelt endrer seg. Rapporten kan leses i sin helhet her.

Les også: Zika – reiserådene utvides

Er zikafeber påvist i Norge?

Ja, det er rapportert om noen få tilfeller av zikafeber i Norge hos personer som har vært på reise til rammete områder på det amerikanske kontinent. Vi forventer at det vil dukke opp flere tilfeller av zikafeber hos reisende som har vært i zikaberørte områder i tiden fremover. Ettersom hovedsmittevei for zikafeber er via en myggart vi ikke har i Norge vil dette ikke utløse noen spesielle tiltak med tanke på smitte fra mygg.

 

  • https://www.fhi.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Relaterte artikler