Blogg

Zikavirus – reiserådene utvides

Share this post

Folkehelseinstituttet (FHI) utvider området for reiseråd og gravide frarådes å reise til hele Miami-Dade county. Personer som har oppholdt seg i det området bør ta forhåndsregler før de reiser hjemover til sine respektive land og områder.

Den 2 august 2016 frarådet Folkehelseinstituttet gravide å oppholde seg i Miami-city. Flere tilfeller av Zikafeber i Miami Beach, i tillegg til det tidligere berørte området i Miami city, medfører at Folkehelseinstituttet nå utvider disse rådene til å gjelde hele Miami-Dade county. Situasjonen følges opp nøye og reiseråd kan endres dersom situasjonen skulle forandre seg.

10 gravide i Norge med zikavirus

Helsemyndighetene i Florida har identifisert to områder i Miami-Dade county hvor undersøkelser har vist at smitteoverføringen har skjedd via mygg. I tillegg til de tidligere identifiserte området i bydelen Wynwood, er det nå myggoverført spredning av zikavirus i en del av Miami Beach, hvor det er blitt påvist 5 tilfeller. Amerikanske helsemyndigheter råder nå gravide til ikke å reise inn i disse områdene. På bakgrunn av den usikre situasjonen rundt smittespredning i Miami-området har Folkehelseinstituttet følgende råd:

Råd til gravide

  • Gravide frarådes å reise til Miami-Dade county i Florida.
  • Gravide som likevel velger å reise til berørte områder bør være spesielt nøye med myggbeskyttelse under oppholdet.
  • Gravide som har oppholdt seg i Miami city etter 15. juni 2016 eller i andre deler av Miami-Dade county etter 14. juli 2016 bør følges opp av helsetjenesten etter hjemkomsten.

Les også: Zikavirus kan komme til ferieperler i Europa

Råd til andre reisende som har vært i Miami-Dade county

I tillegg bør alle som har oppholdt seg i Miami city etter 15. juni 2016 eller i i andre deler av Miami-Dade county etter 14. juli 2016 ta forholdsregler etter hjemkomst

  • Kvinner som har oppholdt seg i området bør vente 8 uker etter hjemkomst før de blir gravide.
  • Menn som har oppholdt seg i området og som har en gravid seksualpartner, bør bruke kondom eller avstå fra seksuell aktivitet under hele graviditeten.
  • Dersom menn som har oppholdt seg i området og har en partner hjemme som kan bli gravid, bør paret bruke prevensjon etter hjemkomst for å unngå graviditet. Prevensjon bør benyttes i 8 uker om mannen ikke har hatt symptomer på zikavirus-sykdom. Dersom mannen har hatt symptomer på sykdommen anbefales prevensjon i 6 måneder.
  • Kondombruk reduserer risiko for smitte med zikavirus.  Personer som har vært i området kan unngå å smitte sin partner ved bruk av kondom. Kondom bør benyttes i 8 uker etter hjemkomst dersom han/hun ikke har hatt symptomer på zikavirus-sykdom. Ved symptomer på sykdommen hos mannen bør kondom benyttes i 6 måneder.

fungerer mosquitomagnet

Råd til alle reisende til Miami-Dade county

  • Bruke klær som dekker kroppen (langermet skjorte, lange bukser og sokker).
  • Bruke myggmidler, eventuelt sove under myggnett og sprøyte boligen med insektmiddel. Myggmidler bør benyttes også på dagtid og innsmøringen gjentas ved svetting.

God myggstikkbeskyttelse er spesielt viktig for personer med immunsvikt eller alvorlige kroniske sykdommer. Disse pasientgruppene bør som alltid rådføre seg med sin lege før reise.

Kvinner som risikerer å bli gravide bør bruke trygg prevensjon for å  unngå å bli gravid under opphold i Miami-Dade county. Ved langtidsopphold bør råd fra lokale helsemyndigheter følges.

Situasjonen gir ikke grunnlag for å fraråde gravide reiser til andre deler av Florida eller andre amerikanske delstater. Det er heller ikke grunnlag for å ta spesielle forholdsregler for reisende som kommer hjem etter opphold i områder utenfor Miami-Dade county i Florida eller andre delstater i USA.

WHO: Zika – kan smittes via blod og sæd

Bakgrunn

Amerikanske helsemyndigheter opplyste 29. juli om de første tilfellene av zikafeber som er smittet i USA. Viruset er mest sannsynlig overført med lokale mygg av arten Aedes aegypti. Tidligere er det påvist over 2000 zikatilfeller i USA, men nesten alle disse er smittet i andre land på det amerikanske kontinent med pågående utbrudd. De resterende er smittet seksuelt i USA av personer som har oppholdt seg i kjente zikaberørte områder. Helsemyndighetene i Florida og andre sørlige delstater i USA har igangsatt ulike tiltak for å begrense risikoen for myggoverført zikasmitte. Det er ikke rapportert tilfeller av zikafeber i andre amerikanske delstater.

 

www.fhi.no

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Relaterte artikler